SOPHOS SMB UTM


XP2332SUS SOPHOS SMB UTM XG 230 REV2 TOTALPROTECT PLUS 3YR US POWER CORD$8499
XB2332SUS SOPHOS SMB UTM XG 230 REV2 TOTALPROTECT 3YR US POWER CORD$6831
XB2322SUS SOPHOS SMB UTM XG 230 REV2 TOTALPROTECT 2YR US POWER CORD$5495
XB2312SUS SOPHOS SMB UTM XG 230 REV2 TOTALPROTECT 1YR US POWER CORD$3978
NB2312SUS SOPHOS SMB UTM XG 230 REV2 ENTERPRISEPROTECT 1YR US POWER CORD$3420
SB2113SUSK SOPHOS SMB UTM SG 210 REV3 TOTALPROTECT 24X7 1YR US POWER CORD$3105
NS1D33SEK SOPHOS SMB UTM XG 135 REV3+3YR ENTERPRISEPROTECT PLUS W/POWER CORD$2835
FG1D3CTPA SOPHOS SMB UTM 36MO RNWL SG 135 FULLGUARD 24X7 $2027
XG23T2HUS SOPHOS SMB UTM XG 230 REV2 SECURITY APPLIANCE US POWER CORD$1959
NS1C33SEK SOPHOS SMB UTM XG 125 REV3+3YR ENTERPRISEPROTECT PLUS W/POWER CORD$1714
FGSF1CSPS SOPHOS SMB UTM 12MO UTM SW FULLGUARD PLUS 24X7 UP TO 50U$1325
XG1CT3HEK SOPHOS SMB UTM XG 125 REV3 SECURITY APPLIANCE W/POWER CORD$760
A1EZTCHNI SOPHOS SMB UTM SOPHOS AP 100C IC FOR CA PLENUM-RATED CEILING MOUNT AP PLAIN$572
XF1B1CTEA SOPHOS SMB UTM 12MO XG 115 FULLGUARD WITH ENHANCED SUP RNWL$323
A5EZTCHNF SOPHOS SMB UTM AP55C FCC CEILING MOUNT ACCESS POINT PLAIN NO POWER SUPPLY UNIT$292
A5CZTCHNI SOPHOS SMB UTM SOPHOS AP 55 IC FOR CA AP PLAIN NO PWR SUPPLY UNIT$288
POEZTCHAU SOPHOS SMB UTM POE-INJECTOR 802.3AT GBIT/30W - WITH AU POWER CORD$95
RMSZTCH1C SOPHOS SMB UTM SG 125(W)/135(W) REV3 RACKMOUNT KIT$80