KOBO - EBOOK READERS


N867-KU-BK-K-EP KOBO AURA H2O EDT 2 6.8IN HD CARTA E INK TOUCHSCREEN DELIVERS$221
N250-KU-BK-K-EP KOBO KOBO AURA H2O EREADER BLACK $199
N249-KU-BK-K-EP KOBO KOBO CLARA HD 6IN EPD W/CARTA DISPLAY & COMFORTLIGHT$154
N236-KU-BK-K-EP KOBO KOBO AURA BLACK $143